KN-EL

Elinstallation

Tjänster i skärgården

Vi har specialiserat oss på elarbeten i skärgården och rör oss året runt med egen båt eller andra fortskaffningsmedel främst i Ekenäs och Ingå skärgård. Mindre grävningsarbeten med grävmaskin utförs och alla andra servicearbeten kan utföras vid behov. Vi har samarbetspartners inom många olika områden så det lönar sig att ta kontakt.

Foto: Jörgen Wikman