KN-EL

Elinstallation

Välkommen till KN-EL Elinstallation

Behöver Du en elmontör / elektriker / elinstallatör? Det är viktigt att elinstallationer blir säkert och rätt utförda. Med många års erfarenhet i branschen är vi Din partner vid elinstallationer. Oberoende om det gäller ett nybygge eller en renovering gör vi elinstallationer i egnahemshus, sommarstugor, radhus, kontor, etc. Tillsammans med våra samarbetspartners utför vi alla till branschen hörande arbeten.

Utöver vanliga elinstallationer utför vi även:

  • Förnyande av föråldrade elinstallationer
  • Service och översyn av elinstallationer
  • Service och översyn på sommarstugor
  • Elplanering
  • Alarminstallation
  • Antenninstallation
  • Installation av vattenpumpar och varmvattenberedare
  • Installation av solpaneler